Estatistikak - Kultura Ohiturak, Praktikak eta Kontsumoa

Euskal HerriaEuskal Autonomi ErkidegoaNafarroako Foru KomunitateaIpar Euskal Herria

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1. Emaitza nagusiak pdf(92KB)

1.1. Kultura-jardueretarako interesaren rankinga (batezbestekoa)
1.2. Mendialdeko kultura-jardueretarako interesaren rankinga (batezbestekoa)
1.3. Iruñeako kultura-jardueretarako interesaren rankinga (batezbestekoa)
1.4. Erdialdeko kultura-jardueretarako interesaren rankinga (batezbestekoa)
1.5. Erriberako kultura-jardueretarako interesaren rankinga (batezbestekoa)
1.6. Pertsonak, azken urtebetean izan den kultura-jarduerak egiteko ohituraren arabera. (%)
1.7. Kontzertuetara joateko ohitura duten pertsonak gehiago ez joateko arrazoiak. Erantzun ugari (%)
1.8. Zinemara gehiago ez joateko arrazoiak. Erantzun ugari (%)
1.9. Antzerkia ikustera gehiago ez joateko arrazoiak. Erantzun ugari (%)
1.10. Azken hilabetean liburutegira joandako aldien batezbestekoa, eremu geografikoaren arabera
1.11. Azken hilabetean irakurritako liburuen batezbestekoa, eremu geografikoaren arabera
1.12. Astean telebista ikusten eta irratia entzuten emandako orduen batezbestekoa,eremu geografikoaren arabera
1.13. Astean musika entzuten emandako orduen batezbestekoa, eremu geografikoaren arabera
1.14. Azken hiruhilekoan zinemara joandako aldien batezbestekoa, eremu geografikoaren arabera
1.15. Azken hiruhilekoan antzerkia ikustera joandako aldien batezbestekoa, eremu geografikoaren arabera
1.16. Azken hiruhilekoan erositako liburu-kopuruaren batezbestekoa, eremu geografikoaren arabera
1.17. Azken hiruhilekoan liburuak irakurri eta erosi dituzten pertsonak, eremu geografikoaren arabera (%)
1.18. Azken hiruhilekoan musika erosi duten pertsonak, eremu geografikoaren arabera (%)
1.19. Pertsona elebidunak, bertsolaritza-emanaldietara joateko ohituraren eta eremu geografikoaren arabera (%)
1.20. Pertsona elebidunak, azken hiruhilekoko euskal musikaren kontsumoaren eta eremu geografikoaren arabera (%)
1.21. Pertsona elebidunak, euskarazko kultura-jardueren eta eremu geografikoaren arabera (%)

subirIgo menura

2. Irakurketa eta Liburutegia pdf(92KB)

2.1. Pertsonak, irakurketarako interes-mailaren arabera. (% eta batezbestekoa)
2.2. Pertsonak, liburuak irakurtzeko ohituraren arabera. (%)
2.3. Aisialdiko liburuak irakurtzeko ohitura duten pertsonak. (%)
2.4. Irakurtzeko ohitura duten pertsonak, hilabetean irakurtzen duten liburu-kopuruaren arabera. (% eta batezbestekoa)
2.5. Pertsona elebidunak, euskarazko liburuen irakurketaren arabera. (%)
2.6. Pertsonak, azken hiruhilekoan erositako liburu-kopuruaren arabera. (% eta batezbestekoa)
2.7. Pertsonak, liburuak erosteko lekuaren arabera. Erantzun ugari (%)
2.8. Pertsonak, egunkariak eta aldizkariak irakurtzeko ohituraren arabera. (%)
2.9. Egunkariak eta aldizkariak irakurtzeko ohitura duten pertsonak. (%)
2.10. Egunkariak irakurtzen dituzten pertsonak, interes gehien eragiten dieten berrien arabera. Erantzun ugari (%)
2.11. Aldizkariak irakurtzen dituzten pertsonak, lehentasunen arabera. Erantzun ugari (%)
2.12. Pertsona elebidunak, egunkariak eta aldizkariak irakurtzeko nahiago duten hizkuntzaren arabera. (%)
2.13. Pertsonak, egunkariak eta aldizkariak eskuratzeko moduaren arabera. Erantzun ugari (%)
2.14. Pertsonak, liburutegiek sortzen dieten interes-mailaren arabera. (% eta batezbestekoa)
2.15. Pertsonak, liburutegietara/mediateketara joateko ohituraren arabera. (%)
2.16. Liburutegietara/mediateketara joateko ohitura duten pertsonak. (%)
2.17. Liburutegietara/mediateketara joateko ohitura duten pertsonak, bisita-kopuruaren arabera. (% eta batezbestekoa)
2.18. Pertsonak, liburutegietara/mediateketara joateko arrazoien arabera. Erantzun ugari (%)
2.19. Pertsonak, liburutegietara/mediateketara joateko hobetu behar direla uste duten arabera. Erantzun ugari (%)
2.20. Pertsonak liburutegiekin/mediatekekin duten gogobetetze-mailaren arabera. (% eta batezbestekoa)

subirIgo menura

3. Museoak eta Arte-Zentroak pdf(44KB)

3.1. Pertsonak, museoek eta arte-zentroek sortzen dieten interes-mailaren arabera. (% eta batezbestekoa)
3.2. Pertsonak, museoetara, arte-galerietara eta erakusketetara joateko ohituraren arabera. (%)
3.3. Museoetara, arte-galerietara eta erakusketetara joateko ohitura duten pertsonak. (%)
3.4. Museoetara, arte-galerietara eta erakusketetara joateko ohitura duten pertsonak, bisita-kopuruaren arabera. (% eta
batezbestekoa)
3.5. Museoetara egindako bisitak, lekuaren arabera. (%)
3.6. Museoetara egindako bisitak, tipologiaren arabera. (%)
3.7. Museoetara joateko ohitura duten pertsonak, gogobetetze-mailaren arabera. (% eta batezbestekoa)

subirIgo menura

4. Musika pdf(78KB)

4.1. Pertsonak, musikak sortzen dien interes-mailaren arabera. (% eta batezbestekoa)
4.2. Pertsonak, musika entzuteko ohituraren arabera. (%)
4.3. Musika entzuteko ohitura duten pertsonak. (%)
4.4. Musika entzuteko ohitura duten pertsonak, asteko ordu-kopuruaren arabera. (% eta batezbestekoa)
4.5. Musika entzuteko ohitura duten pertsonak, erabiltzen dituzten baliabideen arabera. Erantzun ugari (%)
4.6. Musika entzuteko ohitura duten pertsonak, entzuten duten lekuaren arabera. Erantzun ugari (%)
4.7. Musika entzuteko ohitura duten pertsonak, lehentasunen arabera. Erantzun ugari (%)
4.8. Pertsona elebidunak, euskal musika entzutearen arabera. (%)
4.9. Pertsonak, musika erosteko ohituren arabera. (%)
4.10. Musika erosteko ohitura duten pertsonak. (%)
4.11. Pertsonak erosten duten musika-motaren arabera. Erantzun ugari (%)
4.12. Pertsonak, musika erosten duten lekuaren arabera. Erantzun ugari (%)
4.13. Pertsona elebidunak, euskal musikaren erosketen arabera. (%)
4.14. Pertsonak, musika-kontzertuetara joateko ohituren arabera. (%)
4.15. Musika-kontzertuetara joateko ohitura duten pertsonak. (%)
4.16. Kontzertuetara joateko ohitura duten pertsonak, azken hiruhilekoko kontzertu-kopuruaren arabera. (% eta
batezbestekoa)
4.17. Kontzertuetara joateko ohitura duten pertsonak, kontzertu horietako musika-motaren arabera. Erantzun ugari (%)
4.18. Kontzertuetara joateko ohitura duten pertsonak, musika entzutera joan ohi diren lekuaren arabera. Erantzun ugari (%)
4.19. Pertsonak, kontzertu gehiagotara ez joateko arrazoien arabera. (%)
4.20. Euskal musikako kontzertuetara joaten diren pertsona elebidunak. (%)

subirIgo menura

5. Ikus-Entzunezkoak pdf(41KB)

5.1. Telebista ikusten emandako ordu-kopurua. (% eta batezbestekoa)
5.2. Pertsonak, telebista-programetako lehentasunen arabera. Erantzun ugari (%)
5.3. Irratia entzuten emandako ordu-kopurua. (% eta batezbestekoa)
5.4. Pertsonak, irrati-programetako lehentasunen arabera. Erantzun ugari (%)
5.5. Biztanle elebidunek euskarazko telebistak ikusten ematen duten denbora. (% eta batezbestekoa)
5.6. Biztanle elebidunek euskarazko irratiak entzuten ematen duten denbora. (% eta batezbestekoa)

subirIgo menura

6. Zinema pdf(39KB)

6.1. Pertsonak, zinemak sortzen dien interes-mailaren arabera. (% eta batezbestekoa)
6.2. Pertsonak, zinemara joateko ohituraren arabera. (%)
6.3. Zinemara joateko ohitura duten pertsonak. (%)
6.4. Zinemara joateko ohitura duten pertsonak, joandako emanaldien arabera. (% eta batezbestekoa)
6.5. Pertsonak, zinemara gehiago ez joatean eragina duten arrazoien arabera. Erantzun ugari (%)
6.6. Pertsonak, zinema beste formatu batzuetan kontsumitzeko ohituren arabera. (%)
6.7. Zinema beste formatu batzuetan kontsumitzen duten pertsonak. (%)
6.8. Pertsonak, bideoak eskuratzeko moduaren arabera. Erantzun ugari (%)

subirIgo menura

7. Arte Eszenikoak eta Bertsolaritza pdf(50KB)

7.1. Pertsonak, arte eszenikoek sortzen dieten interes-mailaren arabera. (% eta batezbestekoa)
7.2. Pertsonak, antzerkia ikustera joateko ohituraren arabera. (%)
7.3. Pertsonak, lirikara joateko ohituraren arabera. (%)
7.4. Pertsonak, dantza-ikuskizunetara joateko ohituraren arabera. (%)
7.5. Pertsona elebidunak, bertsolaritza-emanaldietara joateko ohituraren arabera. (%)
7.6. Antzerkia ikustera, lirikara, dantza-emanaldietara eta bertsolaritza-emanaldietara joateko ohitura duten pertsonak. (%)
7.7. Ikuskizun eszenikoetara joateko ohitura duten pertsonak, emanaldi-kopuruaren arabera. (%)
7.8 Pertsonak, ikuskizun eszenikoetara gehiago ez joatean eragina duten arrazoiak. Erantzun ugari (%)
7.9. Pertsona elebidunak, azken urtebetean euskarazko antzerki-ikuskizunetara joan diren aldien arabera.(%)

subirIgo menura

8. Kultura-Ekipamendua pdf(34KB)

8.1. Pertsonak, etxeko ikus-entzunezko ekipamenduaren eta soinu-ekipamenduaren arabera. (%)
8.2. Pertsonak, etxeko IKT-ekipamenduaren arabera. (%)
8.3. Pertsonak, sare-konexio motaren arabera. (%)
8.4. Liburuak eta CDak etxeetan. (%)
8.5. Pertsonak, etxeko liburu- eta CD-kopuruaren arabera. (%)


subirIgo menura

9. Internet eta kultura pdf(27KB)

9.1. Pertsona elebidunak, Interneteko euskarazko edukietara sartzearen arabera. Erantzun ugari (%)
9.2. Pertsonak, kultura-kontsumorako Internetera sartzearen arabera. (%)
9.3. Pertsonak, Interneteko kultura-edukietara sartzearen arabera. (%)

subirIgo menura

10. Bestelako Jarduera Kulturalak pdf(30KB)

10.1. Pertsonak, azken urtebetean beste kultura-jarduera batean izandako parte-hartzearen arabera. (%)
10.2. Azken urtebeteko Nafarroako kultura-jardueretako parte-hartzearen rankinga. (%)
10.3. Azken urtebeteko Mendialdeko kultura-jardueretako parte-hartzearen rankinga. (%)
10.4. Azken urtebeteko Iruñeako kultura-jardueretako parte-hartzearen rankinga. (%)
10.5. Azken urtebeteko Erdialdeko kultura-jardueretako parte-hartzearen rankinga. (%)
10.6. Azken urtebeteko Erriberako kultura-jardueretako parte-hartzearen rankinga. (%)
10.7. Azken urtebetean beste kultura-jarduera batean parte hartu duten pertsonak, adin-taldearen arabera. (%)
10.8. Pertsonak, azken urtebetean parte hartu duten kultura-jardueren eta adin taldearen arabera. (%)

subirIgo menura
Euskadi, auzolana