Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

euskadi.eus

Hasiera

 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietako liburu-funtsak berritu edo/eta handitzeko diru-laguntzak

LABURPENA
Titulua:
Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietako liburu-funtsak berritu edo/eta handitzeko diru-laguntzak
Xedea:

Udal liburutegi publikoen arloan eskudunak diren edo alor horretako egitekoak esleituta dituzten Toki Erakundeei eta Udalei diru-laguntzak ematea arautzen du. Diru-laguntza horiek Euskadiko Irakurketa Publikoko online Sareko liburutegietako liburu-funtsak berritu eta/edo handitzeko izango dira.

Diru-laguntza horiek honako funts hauek erosteko diru-kopuruak izango dira:

1.– Liburutegi sortu berrietarako diren dokumentu-sortak.

2.– Lehendik dauden liburutegietako funtsak berritzeko izenburuak.

Kasu batean zein bestean, ezinbestekoa izango da diru-laguntzaren % 10a, behintzat, Euskal Autonomia Erkidegoan argitaratutako obrak erosteko erabiltzea.

Diru kopurua:

Agindu honen bidez araututako diru-laguntzetarako 670.000,00 euro erabiliko dira gehienez.

Zenbateko osoa honela banakatuko da:

a) 50.000,00 euro, gehienez, liburutegi sortu berrietarako diren dokumentu-sortetarako.

b) 620.000,00 euro, lehendik dauden liburutegietako funtsak berritzeko. Liburutegi sortu berrietarako diren dokumentu-sortetarako zenbatekoa erabiltzen edo agortzen ez bada, diru hori edo soberakina lehendik dauden liburutegietako funtsak berritzeko erabiliko da.

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2013ko irailaren 11koa (EHAA Zk. 179/2013)

  Euskadiko liburutegiei buruzko urriaren 26ko 11/2007 Legearen indarrez, Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskumena duen sailari dagokio urtez urte bere aurrekontuetan funtsak handitzeko laguntza-programak ezartzea.

  Era berean, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren arabera, Liburutegi Zerbitzuaren eskumena da Euskadiko Liburutegien Sistema Nazionalari dagozkion egitekoak garatu eta gauzatzea.

  Araudi horrekin bat, Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko Irakurketa Sare Publikoaren barruan dauden liburutegietako titularrekin batera, bere gain hartu du liburutegi horiek funtsez hornitzeko ardura, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, erabiltzaileen beharrei behar bezala erantzuteko.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Deialdia egiten duen organoa:
Kultura Ondarearen Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetza
Egitura atal ebazlea:
Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Tramitazio telematikoa. (www.euskadi.net)

Itzuli

Tramitazio telematikoa. (www.euskadi.net)

AGINDUA, 2013ko irailaren 11koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuarena, EIPSeko online Sareko liburutegietako liburu-funtsak berritu edo/eta handitzeko diru-laguntzak

Euskadiko Irakurketa Publikoko On line Sareko liburutegietako liburu-funtsak berritu edo/eta handitzeko diru-laguntzak

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Euskadiko Irakurketa Publikoko On Line Sarearen barruan liburutegiak dituzten Udal Erakundeak.

 

       Eskakizun hauek ere nahitaez bete behar dira:

        1.– Liburutegi sortu berrietarako dokumentu sortak erosteko diru-laguntzetarako:

        a) Lagundu nahi den liburutegiaren eragin-eremuko biztanleen kopurua (betiere, biztanleria entitate eskatzaileari dagokiona izango da) 3.000koa edo 3.000tik gorakoa izatea.

       b) Entitate eskatzaileak 2013ko edo 2012ko aurrekontuetan diru-atal bat izatea liburutegi sortu berria(k) liburuz hornitzeko, edota 2013an diru-ekarpen hori egiteko konpromisoa hartzea. Gutxieneko kantitatea hauxe izango da: agindu honen A. eranskinaren arabera bere biztanle-taldeari dagokion kopuruaren adinakoa.

       c) Diru-laguntza jasoko du(t)en liburutegia(k) Irakurketaren Euskadiko Lineako Sare Publikoaren barruan sartuta egotea edo sartzea eskatu izana, eskabideak aurkezteko epea bukatzen denerako.

       d) Liburutegi horiek 2012ko urtarrilaren 1a eta agindu honetan eskabideak aurkezteko ezarritako azken egunaren artean sortuak izatea eta jardunean egotea, betiere Eusko Jaurlaritzaren eskutik helburu horretarako —hau da, liburutegi sortu berri(eta)rako dokumentu-sortak erosteko— inolako diru-laguntzarik jaso ez badute.

        2.– Lehendik dauden liburutegietako funtsak berritzeko diru-laguntzetarako:

        a) Entitate eskatzailearen 2013ko udal-aurrekontuetan diru-atal bat izatea bere liburutegiko funtsak berritzeko.

        b) Entitate eskatzaileak 2013ko aurrekontuetan diru-atal bat izatea liburutegia(n) funtsak berritzeko, edota 2013an diru-ekarpen hori egiteko konpromisoa hartzea. Gutxieneko kantitatea hauxe izango da: agindu honen A. eranskinaren arabera bere biztanle-taldeari dagokion kopuruaren adinakoa.

       c) Diru-laguntza jasoko duten liburutegiak Irakurketaren Euskadiko Lineako Sare Publikoaren barruan sartuta egotea edo sartzea eskatu izana.

        d) Eskaera aurkezten den egunean liburutegi hori(ek) jardunean egotea.

        Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo haren menpeko erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntzaren batzuk eman izana dela-eta, horiek itzultzeko edo zehatzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei laguntzak eman edo ordaindu ahal izateko.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Agindu honen bidez araututako diru-laguntzetarako 670.000,00 euro erabiliko dira gehienez.

Zenbateko osoa honela banakatuko da:

a) 50.000,00 euro, gehienez, liburutegi sortu berrietarako diren dokumentu-sortetarako.

b) 620.000,00 euro, lehendik dauden liburutegietako funtsak berritzeko. Liburutegi sortu berrietarako diren dokumentu-sortetarako zenbatekoa erabiltzen edo agortzen ez bada, diru hori edo soberakina lehendik dauden liburutegietako funtsak berritzeko erabiliko da.

Muga:

Liburutegi berrietarako funtsak erosteko diru-laguntza muga, A eranskinean, biztanlegoaren arabera, ezarritako da.

Liburutegiko funtsak berritzeko gehienezko diru-laguntza muga 150.000 eurotan ezarri dira.

Gainera, diru-laguntza gisa jaso beharreko diru-kopurua ezingo da izan, inola ere, onuradunek berek funts propioetatik horretarako jarri dutena baino handiagoa.

Ordainketa modua:

Diru-laguntza ordainketa bakar batean emango da, behin justifikatu eta gero.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabideko izapidea
Eskabideko izapidea:
Eskabideko izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, erakunde interesdunak eskabidea egin behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan, alkatea jaun/andreak edo erakundeen kasuetan, lehendakariak sinatua.
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabidea
Eskabideko izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, erakunde interesdunak eskabideko formularioa aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan, alkatea jaun-andreak edo erakundeen kasuetan, lehendakariak sinatua.
 
 

 

 
 
 


Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Justifikazioa
Justifikazioa:
Justifikazioa: Justifikazio egiaztagiria Justifikazioa egiteko, honako dokumentazio hau aurkeztu behar da: a) Kontu-hartzailearen edo idazkari kontu-hartzailearen egiaztagiria egindako gastuei buruzkoa, II. Eranskinaren araberakoa. b) Beste erakunde publiko zein pribatuei xede berberarekin diru-laguntzarik eskatu bazaie eta agindu honetan arautzen diren diru-laguntzetarako eskabidea egiteko unean erabakitzeke bazeuden edo haien egoeraren berririk ez bazen, laguntza horien egoera zein den adierazten duen agiria
Elektronikoa
Aplikazioak:
Justifikazioa
Justifikazioa:
 

Justifikazioa egiteko, honako dokumentazio hau aurkeztu behar da:

a) Kontu-hartzailearen edo idazkari kontu-hartzailearen egiaztagiria –egindako gastuei buruzkoa– Justifikazio egiaztagiria (pdf)

b) Beste erakunde publiko zein pribatuei xede berberarekin diru-laguntzarik eskatu bazaie eta agindu honetan arautzen diren diru-laguntzetarako eskabidea egiteko unean erabakitzeke bazeuden edo haien egoeraren berririk ez bazen, laguntza horien egoera zein den adierazten duen agiriaDirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/09/20 - 2013/10/19
Aurkezteko epe-muga:

2013ko urriaren 19a

Ebazteko epea:

6 hilabetekoa.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Eusko Jaurlaritza; Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura; Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburua.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Eusko Jaurlaritza; Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura; Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburua.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Euskadi, auzolana